GENEL YÖNETİM ve GÜVENLİK KURALLARI ÖZEL YÖNERGESİ

EGE YAŞAM EVLERİ 2

GENEL YÖNETİM ve GÜVENLİK KURALLARI ÖZEL YÖNERGESİ

ÖNSÖZ

Değerli Apartman Sakinleri,

Toplu yaşam, başkalarının haklarını ihlâl etmemekle huzurlu ve mutlu hale gelir. Aşağıda belirtilen kurallar, “ilgili kaynaklar” bölümündeki kanun ve dokümanlardan da yararlanılarak hep beraber sağlık, mutluluk ve güven içerisinde, huzurlu bir ortamda yaşayabilmemiz için hazırlanmıştır. Bildiğiniz üzere apartman sakinleri olarak, binamızın bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, diğer apartman sakinlerini rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak, hem yasal yönden hem de toplu yaşamın gereği olan “iyi komşuluk ilişkileri” bakımından zorunluluk arz etmektedir. Kurallara uyulması ve korunması tamamen bizlerin elindedir. Azami desteği vereceğinizden hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır.

Taleplerinizi iletmek ya da yönergenin geliştirilmesi ve güncel hâlde bulundurulabilmesi için önereceğiniz kuralları, görüşlerinizi ve çözüm önerilerinizi yazılı şekilde yönetim kuruluna aktarabilirsiniz.

Yönetim kurulu, ortak alan hizmetlerini yönetir. Bireysel davranışları düzenlemez, komşuluk ilişkilerine müdahale etmekle yükümlü değildir. Bu ilişkilerle ilgili uygulamalar yönerge içerisinde belirtilmiştir.

Önemli olan bir husus da yasalardakine ilâve olarak apartmanımıza özgü kuralların apartmanda yaşayan ve ortak yaşamı paylaşanlarca konulması ve sahip çıkılmasıdır. Huzurlu yaşamın anahtarı budur.

 

ORTAK ALANLAR

 1. Apartman sakinleri, bağımsız bölümlerde komşularını rahatsız edecek nitelikte sohbetler gerçekleştiremez, gürültülü hareketlerde bulunamazlar. Özellikle saat 24:00’den sonra TV, radyo, teyp, bilgisayar vb. elektronik cihazlarını komşularını rahatsız edecek şekilde açarak kullanamazlar. Ayrıca nişan, düğün, doğum günü gibi özel sebeplerle düzenlenecek toplantılarda diğer apartman sakinlerini rahatsız etmemeye azami özen gösterirler.
 2. Apartman sakinlerinden birinin bağımsız bölümünde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa; o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş izni vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdur. (KMK)
 3. Apartman sakinleri, bağımsız bölümlerinin balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı silkeleyemezler, su dökemezler, pencere mermerlerini su dökerek temizleyemez, sigara izmariti ve çöp atamazlar. Ayrıca binanın dış cephesine ve dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelerine (ortak alanlarına) halı, kilim, yorgan ve benzeri eşya asamazlar.
 4. Apartman sakinleri sıcak/soğuk havalar nedeniyle klima (hava soğutucu ve ısıtıcı) taktırabilirler. Dış cephede (balkon dâhil) belirlenmiş yerler dışında klima ve benzeri cihazların takılması kesinlikle yasaktır.
 5. Apartman sakinleri apartman içerisinde daire kapılarının ortak alana bakan kısmına paspas, kapı süsü ve her dairede bulunan mevcut ayakkabılık haricinde ayakkabılık, saksı, halı vb. gibi görüntü kirliliği yaratacak eşyalar bırakamazlar. Bu ve benzeri eşya bırakan apartman sakinleri uyarılacak; tekrarı halinde uyarı yapılmaksızın bu eşyalar yönetim kurulu veya temizlik personelleri tarafından toplanacaktır. Ayakkabı ve terlikler konusunda daha esnek olunsa da apartman sakinleri tarafından “kalabalık ve rahatsız edici” olarak nitelendirilmeyecek şekilde bırakmaları rica olunur.
 6. Televizyon yayınları mevcut analog anten ve/veya kablolarla izlenecektir. Bina dışına, balkona ve çatıya özel çanak antenler takılamaz ve kullanılamaz. Apartman sakinleri, özel çanak veya yayınlardan yararlanmak istediğinde durumu yönetim kuruluna aktarmak ve izin almak zorundadır. Mevcut uydu, çanak ve kablo alt yapısına sorumlu firmaların veya arıza durumlarında yönetim kurulu tarafından belirlenen firmaların personelleri dışında müdahale edilemez.
 7. Fiber veya kablo internet alt yapısına sorumlu firmaların veya arıza durumlarında yönetim kurulu tarafından belirlenen firmaların personelleri dışında müdahale edilemez.
 8. Balkonlara dışarıya taşacak, alt katlara zarar verecek ve tehlike yaratacak veya genel görünümü bozacak şekilde çiçek, saksı, bitki koyulamaz. Çiçek ve saksılar, balkonun iç bölümüne koyulabilir.
 9. Bahçe, bahçe kapısı ve iç bölümü, yürüme yolu, çim alanlar ve diğer tüm ortak alanlara çöp ve sigara izmariti atılmayacaktır.
 10. Apartman sakini, Kat Mülkiyeti Kanununda (KMK) mesken olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümlerini hiçbir şekilde, mesken dışındaki bir amaç için kullanamaz, kullandıramaz.
 11. Binanın ön, arka ve yanlarına, bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarına dışarıdan görünen ya da dışarı sarkan levha ve tabelâ asamaz, kira ve satılık amacı dışında ne olursa olsun camlarına yazı yazamazlar. Pencere veya balkonlara binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekilde veya renkte güneşlik koyamazlar, renklerini ve görünümlerini değiştiremezler.
 12. Binanın dış görünüş ve estetiğinin bozulmasını engellemek amacıyla bez ve benzeri balkon perdesi takılması yasaktır. Apartman sakinleri, bulunduğu daireye belirli düzende cam balkon yaptırabilir. Aynı zamanda balkondan veya pencereden sarkacak şekilde çamaşır, havlu, yorgan vb. eşyalar sermek yasaktır. Yine dış görünüşü bozan şemsiye, tente vb. eşyaların balkona koyulması yasaktır.
 13. Apartman sakinleri evsel atıklarını veya biriktiriyorsa geri dönüşüm atıklarını (pet şişe, gazete, kâğıt, karton, jelatin, plâstik ürünler, metal ambalaj kapları vb.) öncelikle daire içerisinde ayırmaya özen göstermelidir. Özellikle sıvı hale gelmiş çöpler akmaması ve koku yapmaması için dayanıklı, sağlam bir torba veya benzeri uygun ambalaj içerisinde biriktirilmelidir. Çöpler ve geri dönüşüm atıkları kat arasına bırakılamaz.
 14. Konutlar içinde ara duvar yıkmak gibi önemli tadilâtlar yaptıracak olan kat malikleri yönetim kuruluna yazılı olarak başvurarak bu konuda izin ve belediyeden proje onayı almak zorundadır. Statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen küçük onarım ve tadilâtlara izin verilebilir. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek her türlü hasar tazminatı, buna sebep olan kat maliki veya bağımsız bölümü kullanan tarafından karşılanır. Yapılacak tamirat ve tadilâtların süresi yönetim kuruluna bildirilecektir. Pazar günleri, bayram ve resmî tatil günlerinde tadilât, tamirat ve bakım yapılamaz. Diğer günlerde tadilâtlar; hafta içi 09:00 – 19:00, cumartesi günleri ise 10.00 – 17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Tadilâtı yaptıran apartman sakini çıkan inşaat artıklarını kaldırtmaktan sorumludur. Ortak alanda tadilât artığı malzeme bırakılmayacaktır.
 15. Acil durumlarda (yangın, su baskını vb.) apartman sakini dairesinde bulunmuyor ise yönetim kurulu üyelerinin ve çilingirin imzalarının bulunduğu zabıtla birlikte kapı açtırılır. Anahtar göbeği değiştirilerek yeni anahtar, yöneticiye verilir. Yapılan bu masraflar, ilgili apartman sakinince karşılanır.
 16. Kat malikleri bağımsız bölümlerini kiraya verdikleri takdirde bağımsız bölümünü kullananlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdur. Apartman sakinleri, belirlenen aidat bedellerini her ayın 1-31 tarihleri arasında vermekle yükümlüdür.
 17. Ortak alanda malzeme hasarına sebep olan apartman sakinleri, kendi aile bireylerinin ya da misafirlerinin verdikleri bu zararları ödemekle yükümlüdürler. (6980 sayılı Borçlar Kanunu, Md.34)
 18. Çim alanlarımızın bütünlüğünün bozulmaması ve güzelliğinin korunması bakımından bisikletle dolaşılmayacaktır. Küçük çocukların oyun oynamasına müsaade edilecektir.
 19. Apartman bahçesinde yüksek sesle bağırarak piknik yapmak, oturmak ve oyun oynamak yasaktır. Bu eylemlerin, diğer apartman sakinlerini rahatsız etmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 20. Giriş ve çıkışların zorlaşmaması ve genel etik ve görgü kuralları çerçevesinde, yol üzerinde apartman giriş kapısının hizasına kadar, yani giriş kapanacak şekilde araç park edilmemesine özen gösterilmelidir. Misafirler, bu durumdan muaftır.
 21. Apartmanın arka tarafında bulunan bahçenin bölümü, hobi amaçlı ekim/dikim amacıyla daireler arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Apartman sakinleri, sahiplerinin izni olmaksızın diğer bölümlere ekim/dikim yapamaz. Bir başkasının bölümüne zarar verildiği takdirde, zararı veren apartman sakini, hasarı karşılamak zorundadır.

 

GÜVENLİK KURALLARI

 1. Her şeyden önce apartman sakinleri, güvenlik ana prensipleri ile yönetim kurulunun belirlemiş olduğu uygulamalar için yardım etmeli ve destek olmalıdırlar.
 2. Apartmanımızdan ayrılanlar, ayrılmadan önce mutlaka yöneticiye uğrayarak bilgi vermek ve depo anahtarı teslimi yapmak zorunda, varsa eksik aidat ve diğer borçlarını kapatmak zorundadır.
 3. Saat 24:00’dan sonra hanesinde diğer apartman sakinlerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapan (müzik, film, eğlence, yüksek ses dâhilinde misafirlik), ayrıca balkonlar ve bağımsız bölümlerde rahatsızlığa neden olanlar yönetim kurulu tarafından uyarılacak ve gerekirse tutanak tutulacaktır. (Polis Görev ve Yetkileri Kanunu Md.14)

 

EVCİL HAYVANLAR

 1. Apartman sakinlerine ait kedi ve köpeklerin apartmana ait her türlü çim, ağaç, bitki, çeşme, hortum vb. tüm varlıklara zarar vermesi durumunda maddi zararı karşılamakla yükümlüdür.
 2. Evcil hayvanların ortak alanlara dışkı kaçırması ya da rahatsızlık verecek nitelikte kirletmesi durumunda sahibi, temizliğini hemen yapmakla yükümlüdür.
 3. Evcil hayvanların devamlı ve yüksek nitelikte havlamasına/miyavlamasına/ses çıkarmasına sebep olacak nitelikte sürekli şekilde balkona kapatarak beslenmesi yasaktır.
 4. Apartmana ait ortak alanlarda ve bahçede sahipsiz sokak hayvanlarını ve kuşları beslemek için dip ve köşelere mama, yiyecek bırakılması yasaktır. Bu durumun, diğer hayvanların da ilgili bölgeye alışmasına ve kalabalıklaşmalarına sebep olacağı, dolayısıyla hijyen açısından sorun çıkaracağı için dikkate alınmalıdır.

 

YAPTIRIMLAR

Yönerge önsözünde belirtildiği gibi esas olan; yasalardakine ilâve olarak ihtiyaç duyulan, apartmanımıza özgü kuralların bu apartmanda yaşamı paylaşan insanlar tarafından konulması ve hep birlikte sahiplenilmesidir. Toplu yaşamda huzurun anahtarı da budur.

Ortak Alana Verilen Hasar ve Zararlara İlişkin Yaptırımlar:

Borçlar Kanunu’na göre herkes yaptığı hasarın zararını ödemek zorundadır. Hasar tespitinden sonra yazılı olarak 7 gün içinde ödenmesi için apartman sakinine bildirim yapılır. Ödenmemesi durumunda 2(iki) kere daha ikaz ve hatırlatma yazısı gönderilir. Tüm bunlara rağmen hasar bedelinin karşılanmaması durumunda yönetim kurulu tarafından söz konusu bedel, icra yoluyla tahsil edilir.

 

İLGİLİ KAYNAKLAR

 • 5711 sayılı kanunla değişik, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)
 • 6098 sayılı Borçlar Kanunu
 • Türk Medenî Kanunu (TMK)
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)
 • 5490 sayılı Kanun (Form C’ler için)
 • Polis Görev ve Yetkileri Kanunu
 • Kabahatler Kanunu
 • 7153 sayılı kanunla değişik, 2872 sayılı Çevre Kanunu
 • Ambalâj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12/07/2019 tarih ve 30289 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği
 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 • Apartman yönetim plânı, yönetim kurulu karar defteri ve düzenlenen tutanaklar-raporlar

 

 

 

Güncelleme: 21.03.201