“Restorasyon nedir?” sorusu, sıkça karşılaşılan bir sorudur. Bu soruya verilen cevaplar arasında en kabul göreni aslını bozmadan onarmaktır. Daha açık ifade etmek istersek restorasyon; bir mimari eserin, zamanla veya başka nedenlerle zarar görmüş, bozulmuş kısımlarını, o eserin sanat değerine ve özgün haline zarar vermeden tamir ve ıslah etmektir. Tarihin yaşatılması, geçmişten günümüze aktarılması için restorasyon...