TÜİK’in 2014 yılında gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz Ağustos ayında açıkladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre erkeklerin yüzde 62,7’si, kadınlarınsa yüzde 44,3’ü bilgisayar kullanıyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 55,7’si son bir yıl içinde bilgisayar kullanmazken aynı oran erkeklerde yüzde 37,3. Cinsiyet bağımsız olarak rakamlara bakarsak; araştırmaya katılan bireylerin yüzde 46,5’inin son 1 yıl içinde bilgisayar kullanmadığını...